REGULAMIN

5. Międzynarodowy  Półmaraton Ślężański
Patron medialny: www.maratonypolskie.pl
W ramach Półmaratonu Ślężańskiego rozegrane będą także :
Mistrzostwa Wojska Polskiego w Półmaratonie
Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie
Mistrzostwa Gminy Sobótka w Półmaratonie
Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego w Półmaratonie.
Bieg zaliczany do Grand Prix Powiatu Wrocławskiego.
BIEG WCHODZI W SKŁAD FESTIWALU BIEGÓW 2012 (www.festiwalbiegowy.pl)

 1. Cele:
  - popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
  - promocja Sobótki i okolic Ślęży.
 2. 2. ORGANIZATORZY:
  • Ślężański  Ośrodek  Kultury, Sportu i Rekreacji
  ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka, tel. 71 3162 355,
  e-mail: dyrektor@soksir.sobotka.pl, stadion@soksir.sobotka.pl, szef@antex.pl
  • pasjonaci biegania z Sobótki
 3. TERMIN i MIEJSCE:
  24 marca 2012,  start o godz. 11:00 w Rynku, w Sobótce, powiat wrocławski.
 4. 4. TRASA:
  21,0975 km - atest, marzec 2008. Nawierzchnia asfaltowa. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.
  Start: Rynek w Sobótce.
  Meta: Sala sportowa Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica  w Sobótce.
  Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany – Będkowice – Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – Sobótka.
  Różnica wysokości między najniższym i najwyższym punktem trasy - 208 m.
 5. UCZESTNICTWO:
  Uczestnikiem zawodów mogą  być osoby, które do dnia 24 marca 2012 ukończą 18 lat  opłacą  wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby, które nadeślą zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego do dnia 16.03.2012 oraz zgłoszą zapotrzebowanie mogą otrzymać bezpłatny nocleg z piątku na sobotę (z własnym śpiworem i materacem).
 6.  ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
  Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 16 marca 2012 na  jednej ze stron www.polmaraton.antex.plwww.maratonypolskie.pl, www.polmaratonslezanski.pl lub www.datasport.pl.
  Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu imprezy. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego i przyjęcia wszystkich zainteresowanych.
  Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 24 marca 2012 w godz. 6:00 – 10:30 w Biurze Zawodów w sali sportowej Gimnazjum Gminnego w Sobótce, ul. Świdnicka 20a.
  Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 1 marca 2012 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem.
 7. OPŁATA STARTOWA:
  płatna na konto Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
  ul. Chopina 25, 55-050 Sobótka
  B.S. Kąty Wrocławskie o/Sobótka, nr konta   60957410152003020002170102

Tytuł wpłaty: startowe Półmaraton 2012 oraz imię i nazwisko startującego.
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:
- 50 zł do 31.12.2011
- 60 zł do 31.01.2012
- 70 zł do 29.02.2012
- 80 zł do 16 marca 2012
Po tym terminie opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać jedynie  gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej .
Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły wszystkie Maratony Ślężańskie i Półmaratony Ślężańskie (w sumie dwanaście biegów): KORDZIŃSKI Kazimierz, MAJEWSKI Piotr, MUSIAŁ Marek.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 1. KLASYFIKACJE:
  -
  klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

  - klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
  - K18 – roczniki 1994 – 1988
  - K25 – roczniki 1987 - 1983
  - K30 – roczniki 1982 – 1978
  - K35 – roczniki 1977 – 1973
  - K40 – roczniki 1972 – 1968
  - K45 – roczniki 1967 - 1963
  - K50 – roczniki 1962 – 1958
  - K55 – roczniki 1957 - 1953
  - K60 - roczniki 1952 – 1948
  - K65 – roczniki 1947 – 1943
  - K70 – roczniki 1942 i starsze

  - M18 – roczniki 1994 - 1988
  - M25 – roczniki 1987 – 1983
  - M30 – roczniki 1982 – 1978
  - M35 – roczniki 1977 – 1973
  - M40 – roczniki 1972 – 1968
  - M45 – roczniki 1967 - 1963
  - M50 – roczniki 1962 – 1958
  - M55 – roczniki 1957 - 1953
  - M60 – roczniki 1952 – 1948
  - M65 – roczniki 1947 – 1943
  - M70 – roczniki 1942 – 1938
  - M75 – roczniki 1937 – 1933
  - M80 – roczniki 1932 i starsi

  - Mistrzostwa Wojska Polskiego w Półmaratonie;
  - Mistrzostwa WKB PIAST Wrocław w Półmaratonie (członkowie z opłaconymi składkami);
  - klasyfikacja mieszkańców miasta i gminy Sobótka (osoby zameldowane na terenie gminy
  Sobótka);
  - klasyfikacja mieszkańców powiatu Świdnickiego (osoby zameldowane na terenie powiatu
  Świdnickiego).

  9. KOMUNIKAT

  Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu  na stronie www.polmaraton.antex.pl, www.polmaratonslezanski.pl oraz www.maratonypolskie.pl.
  10. NAGRODY:
  Sześć pierwszych osób w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz po trzy w kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne.
  Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem w złotówkach na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką).
  Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Wzór druku jest do pobrania na stronie internetowej półmaratonu.
  Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej. Przygotowane będą nagrody dla pozostałych klasyfikacji oraz dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z zagranicy. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe, specjalnie odlewane na tę okazję medale.
  Organizatorzy planują losowanie wielu atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy ukończą bieg. Lista nagród będzie aktualizowana na stronie internetowej biegu.
  Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej Gimnazjum o godz. 14:15.
  Od nagród rzeczowych , których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy
  Regulamin losowania nagród rzeczowych zostanie ogłoszony w dniu zawodów.
  Nagrody finansowe będą wypłacane w walucie polskiej.
12. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE:
- Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.
- Każdy kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.
- Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
- Organizatorzy zapewniają napoje (woda źródlana BONART i napój izotoniczny) na trasie (7, 14, 18 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
- Obowiązuje limit czasowy 3 godziny.
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 14:00 zobowiązany jest zejść z trasy i powinien skorzystać z autobusu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
- Zawodnicy po ukończeniu biegu i weryfikacji  pomiary czasu  mają obowiązek opuszczenia hali sportowej
- Organizatorzy zapewniają bezpłatną, fachową opiekę nad dziećmi startujących biegaczy. Prosimy zgłosić taką potrzebę jak najwcześniej.
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
- Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
- Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.